BẢO VỆ MỤC TIÊU CỐ ĐỊNH

BỆNH VIỆN 30/4

Để đạt được yêu cầu bảo vệ trên thì nhiệm vụ cụ thể của bảo vệ LONG HẢI 24H: – Ngăn chặn các hành vi xâm phạm trái phép gây mất trật tự, phá hoại trộm cắp tài sản hoặc đe dọa đến tính mạng của cán bộ công nhân viên, đang làm việc và sinh hoạt trong phạm vi khu vực bảo vệ. – Kiểm tra, kiểm soát (nếu được phép) người, phương tiện, hàng hoá, vật dụng mang vào hoặc ra khỏi khu vực bảo vệ. – Phòng chống và phát hiện kịp thời các hiện tượng cháy nổ để xử lý ngay đồng thời thông báo cho các cơ quan có chức năng phối hợp giải quyết kịp thời. – Nhân viên bảo vệ 24/24 giờ/ngày, không được rời khỏi vị trí trừ khi đã có người thay thế. – Ngăn chặn các hành động phạm pháp. – Không cho phép bất cứ người nào không có giấy tờ tuỳ thân, có dấu hiệu khả nghi, người không theo chỉ dẫn của nhân viên bảo vệ khi vào Công ty. (trừ trường hợp khách VIPs và người được thông báo trước thì được miễn thủ tục này).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *