Category Archives: Đào tạo nghề

HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ BẢO VỆ

Quy chế đào tạo, huấn luyện và cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ 1. Khi có nhu cầu đào tạo, huấn luyện nhân viên bảo vệ, Công ty bảo vệ phải liên hệ với cơ quan Công an, đơn vị tổ chức được phép đào tạo, huấn luyện nhân viên bảo vệ để lập kế […]