Category Archives: Bảo vệ mục tiêu di động

BẢO VỆ YẾU NHÂN

Đặc điểm của nghiệp vụ bảo vệ yếu nhân Bản thân con người là vô giá, quan hệ của con người vô cùng phong phú. Trong một điều kiện nhất định khách hàng cảm thấy không yên tâm nên đã trao toàn bộ tính mạng của họ cho ta bảo vệ. Đây thực sự là […]